Oficiální autorizovaný dovozce a distributor výrobků ASPEN pro ČR

Aspen 4

Benzíny Aspen 2 a Aspen 4 neobsahují prakticky žádné škodlivé látky jako benzen, aromatické uhlovodíky nebo olefiny, které mohou být původci vážných zdravotních problémů. Alkylátový benzín Aspen zároveň tolik nezanáší zapalovací svíčky a spalovací komoru. Benzín Aspen lze dlouhodobě skladovat bez dopadů na jeho kvalitu, takže i po delší odstávce svůj motor snadno nastartujete. Je šetrný k životnímu prostředí v několika ohledech, například snižuje tvorbu smogu o cca 40 %. 

POUŽITÍ:

Aspen 4 je alkylátový benzín bez oleje, který je vhodný pro travní sekačky, rotační kultivátory, sněhové frézy, čluny a jiné čtyřtaktní motory. Obyčejný benzín obsahuje etanol, jenž váže vlhkost a může způsobit poruchy motoru. Alkylátový benzín Aspen neobsahuje žádný etanol, a proto je ideální pro použití například v mořském prostředí. Chcete-li použít alkylátový benzín ve dvoutaktním přívěsném motoru, jednoduše ho smíchejte s olejem pro přívěsné motory Aspen 4. Vyberte si biologicky odbouratelný olej a minimalizujte tak dopad na životní prostředí.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

 

Uživatelské výhody

Je mnoho důvodů, proč si lidé vybírají použití ASPEN ve svých zahradních strojích všechny tyto výhody přispívají k lepšímu všestrannému zážitku při používání strojů a usnadňují a zpříjemňují práci na zahradě

Výhody:

  • žádné drahé účty za opravy způsobené zatuchlým benzínem
  • váš stroj je vždy připraven startovat a pracovat i po dlouhé odstávce
  • vydrží roky bez poklesu kvality
  • neobsahuje líh
  • téměř bez zápachu
  • méně údržby, delší životnost stroje
  • dodává se v  kanystrech běžných objemů
  • předmíchaný 2takt vám ušetří čas a práci
  • snadný výběr pomocí štítku na nádrži – stejná barva štítku s kanystrem
  • chrání Vaše zdraví, i životní prostředí